Het doel van PMKT is om de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te krijgen, waarna ouders en kind in staat zijn om op eigen kracht verder te gaan. Samenwerking met ouders en anderen ( bijv. school) ondersteunen het proces en is nodig om tot een zo goed mogelijke ontwikkeling te komen van het kind.

Sterker nog, vaak genoeg maak ik mee dat we het kind niet kunnen veranderen omdat ze bijv. belast zijn met een diagnose die niet zo maar te verhelpen is, maar wel de nodige problemen met zich meebrengen (denk hierbij aan DCD, PDD-NOS, ADHD etc).

Wij als hulpverleners, ouders, school etc. moeten veranderen om zo een zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren die noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling van het kind.

 

Met spel en beweging stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes van het kind. Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. Al deze ervaringen moeten ertoe leiden dat de ontwikkeling positief wordt gestimuleerd.

 

HARMONIE EN EVENWICHT BRENGEN IN BEWEGEN, EMOTIES EN SOCIAAL GEDRAG

 

Sluit Menu