De kinderoefentherapie is gericht op het (senso)motorisch functioneren van kinderen.
We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan.

Regelmatig is er tijdens de therapie overleg met school, het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, om uw kind zo goed mogelijk te helpen.
Over het algemeen verloopt dit via de ouder, echter soms is het handiger als we direct overleg hebben met de leerkracht of verzorger na
toestemming van u als ouder.

 

 

 

 

Sluit Menu