Vergoeding
Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering en het aantal behandelingen dat zal worden vergoedt. U wordt verzocht bij de intake een kopie van uw zorgpasje te overhandigen aan de therapeut. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw zorgpakket tijdig door te geven.
Bij kinderen onder de 18 jaar wordt de behandeling door een oefentherapeut Cesar- Mensendieck vergoed uit de basisverzekering.
Vanaf 18 jaar komt de vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Tarieven
€ 30,00     Zitting Methode Cesar/Mensendieck
€ 40,00     Zitting kinderoefentherapie
€ 10,00     Screening Methode Cesar/Mensendieck
€ 28,50     Intake en onderzoek na screening
€ 50,00     Intake en onderzoek na verwijzing
€ 28,50     Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport
€ 28,50     Oudergesprek
€ 50,00     Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek
€ 12,50     Toeslag voor uitbehandeling

Overleg met de specialist, huisarts, schoolarts of de school
Tijdens het behandeltraject wordt er gerapporteerd over de voortgang, en vindt er multidisciplinair overleg plaats met zowel de verwijzer als direct betrokkenen binnen de school. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze rapportage en/of overleg, dan verzoeken wij u dat tijdens de intake ons door te geven.

 

Sluit Menu